Nyheter

Effekten av att takintegrera solcellspaneler

Skriv ut | Tillbaka

Det blir allt viktigare med byggnaders design och utseende. Olika fasad- och takmaterial gör det möjligt att integrera solcellspaneler.

Den minskade effektiviteten av takintegrerade solcellspaneler är mindre än de flesta tror.

Det blir allt viktigare med byggnaders design och utseende. Olika fasad- och takmaterial gör det möjligt att integrera solcellspaneler.

Solcellspaneler som installeras infällda i takkonstruktioner med exempelvis takpannor har, enligt många, ett sämre energiutbyte än paneler som monteras ovanpå taket. Panelen värms upp av solen och luften bakom ventileras inte tillräckligt. Men hur stor är skillnaden mellan dessa montagesätt? Det är viktigt att solenergibranschen kan ge ett trovärdigt svar på den frågan.

Warm-EC Scandinavias partner, Viridian Solar i Cambridge, har tillsammans med forskare på Cambridge University gjort tester för att mäta temperaturens inverkan på solcellspaneler installerade på olika sätt.

Det visar sig att skillnaden är försumbar!

Läs om experimentet och resultaten ›