Nyheter

ROT-avdrag

Skriv ut | Tillbaka

Regeringen har föreslagit att rätten till ROT-avdrag för byggarbeten ska gälla från den 8 december 2008.

Information om ROT-avdraget från Skatteverket:

"Regeringen har föreslagit att rätten till ROT-avdrag för byggarbeten ska gälla från den 8 december 2008."

Skattereduktion medges första gången vid taxeringen 2010. Begreppen reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad avses ha samma innebörd som de har i dag i inkomstskattelagen (1999:1229).


Skatteverket har i nuläget ingen ytterligare information om ROT-avdraget men vi kommer att uppdatera informationen löpande.