Nyheter

Sol- och fjärrvärme

Skriv ut | Tillbaka

Solvärmeanläggningar kan med fördel  anslutas till fjärrvärme.
Det finns två sätt att göra det på.

Det vanligaste är att installera en eller flera ackumulatortankar där solvärmen tas till vara. När den inte räcker till spetsas varmvattnet upp till rätt temperatur med fjärrvärme.

Detta är en lösning som och kan göras för både småhus och lägenhetsfastigheter. Den installerade fjärrvärmeutrustningen berös inte och det krävs inget tillstånd från fjärrvärmeleverantören.

Se principskiss

Det går också att ansluta solvärmesystemet till primärledning på fjärrvärmenätet via värmeväxlare. Denna lösningen kräver en överenskommelse med fjärrvärmeleverantören.

Se principskiss