Solvärme

Dokument för nedladdning

Här kan du ladda ner olika dokument som rör solvärme.

Produktbroschyr

PDF Solvärme har aldrig sett så bra ut

PDF Flooré Golvvärme

PDF Clearline Vetro - integrerade paneler glasfasader/tak

PDF Produktdatablad Clearline solvärmepaneler

PDF Trådlös solenergidisplay

 

Systembeskrivningar

PDF Systembeskrivning - stora - trycksatta system

PDF Sol och fjärrvärme på primären

PDF Sol och fjärrvärme på sekundären

 

Takinstallation

PDF Takinstallation – infällda

PDF Takinstallation – infällda – kopplade paneler

PDF Takinstallation med stativ

 

Rörinstallation

PDF Fyllning och igångkörning – trycklöst system(småhus)

PDF Fyllning och igångkörning - trycksatt system(småhus)

PDF Rörinstallation – trycklöst system(småhus)

PDF Rörinstallation – trycksatt system(småhus)

 

Underhåll

PDF Underhåll – trycklöst system

PDF Underhåll – trycksatt system

 

Certifiering och testresultat

PDF SolarKey Clearline V30

PDF Solar Keymark - Certifiering

PDF EN-129751 -godkännande

PDF EN-129752 -godkännande

PDF BRE certification

PDF BBA certification

PDF SP Årsutbyte Clearline

PDF Vind och snölast - testresultat

 

Simulering och pilottester

PDF Testhus simulering

PDF Pilotstudier - pågående