Drivenheter (pumpar & temperaturstyrning)

Det förekommer i huvudsak två typer av solfångarsystem;

DrivenheterTrycklösa system är lämpliga upp till 6 m² solfångaryta. Det kännetecknas av hög driftsäkerhet (kan ej koka), en enkel installation och kräver minimalt uderhåll.

Alla komponenter är fabriksmonterade i ett styrskåp och ansluts direkt mot ackumulatortank och solpaneler, vilket spar tid och minskar möjligheterna att göra fel vid installationen.

Läs mer: Systembeskrivning av trycklöst system(PDF, 77 kb)

Trycksatta system

Trycksatt system används vid installationer större än 6 m². Större vikt måste också fästas vid dimensionering av expansionskärl, rördimensioner etc.

Även här är alla komponenter fabriksmonterade förutom expansionskärlet. Expansionkärl och rördimensioner anpassas till solvärmesystemets storlek.

Läs mer: Systembeskrivning av trycksatt system