Produkter

Clearline

Lönsam Investering

Lönsam investering


Clearline solvärmesystem är resultatet av en omfattande analys vad ett solvärmesystem
får kosta och hur mycket som sparas in.
Den enkla och unika produktionsmetoden gör det möjligt att skumma en isolerande form av panelen i ett enda steg. Den enkla konstruktionen tillsammans med en genomtänkt installtion på taket ger stora ekonomiska fördelar för alla.

Det är möjligt att installera Clealine solfångaranläggningar i ett byggprojekt till en kostnad som är upp till en tredjedel av andra liknande produkter.

Clearline solfångarsystem kan också anslutas till husets uppvärmning.

För att utvärdera Clearline produkternas beständighet, prestation och kvalitet sker kontinuerliga och oberoende tester som annonseras på WARM-Ecs hemsida.