Om Företaget

Om Företaget

Warm-Ec Scandinavia AB är ett solenergiföretag dvs. vi arbetar både med solvärme för uppvärmning av vatten och solceller för produktion av elektricitet. Därför kan vi förutsättningslöst komma med tekniska lösningar som passar bäst i varje situation.

Vi projekterar och levererar kompletta anläggningar där vi optimerar den tekniska lösningen med hänsyn till praktiska och byggnadstekniska omständigheterna för att leverera de ekonomiskt bästa lösningarna.

Dessutom tycker vi att design är viktigt och att anläggningarna estetiskt och arkitektoniskt ska se bra ut.

Björn Martin
Mobil tel. 076-804 18 80
bjorn.martin@warmec.se