Produkter

Projektering / Dimensionering

Teknisk och ekonomisk optimering

Tsol

Warm-Ec Scandinavia sätter stort värde på att projektera och dimensionera solvärmesystem som är optimalt anpassade både tekniskt och ekonomiskt för varje hus och anläggning.

För att beräkna och dimensionera  solvärmesystem använder vi oss av ett  avancerat IT-verktyg som heter T Sol Professional.

Hur stort solvärmesystemet ska vara, vilka komponenter som behövs och hur det ska kopplas ihop med det övriga värmesystemet beror på många saker som är lite olika om det är nybyggnation eller renovering.

Det viktiga är optimera solvärmesystemets storlek och funktion i förhållande till annat värmesystem det ska kombineras med, både tekniskt och ekonomiskt.

Småhus/villor

För ett normalt småhus är som regel ett 6 m² stort solvärmesystem tillräckligt. För en sommarstuga kan det räcka med 3 m² och om man har en stor ackumulatortank så är ofta  9 m² eller upp till 12 m² tillräckligt.

Dimensioneringen och installationen påverkas bl a följande faktorer beroende på om det är nybyggnation eller renovering;

 

Flerbostadshus, andra fastigheter och bad/spa-anläggningar

För flerbostadshus och andra lokaler gäller samma frågor som för småhus men det tillkommer ett antal saker som gör att varje projekt är unikt.

Vid projektering av stora solvärmesystem så blir allting större och påverkas bl.a mer av höjdskillnader, längre rörledning och andra faktorer som påverkar t.ex rördimensioneringen på ett helt annat sätt än för ett litet system.

Det ofta också viktigare att veta hur mycket varmvatten som behövs eller hur många kWh som behövs för uppvärmning.

Ett överdimensionerat solvärmesystem kräver ofta mer underhåll och kostar onödigt mycket.

Läs mer: Principskiss stora system(PDF)