Sol-El

Solceller / Sol-El

Warm-Ec Scandinavia AB tar nu ett viktigt steg och lanserar Clearline PV solceller/sol-el som innebär att vi blir ett komplett solenergiföretag dvs. vi arbetar både med solvärme för uppvärmning av vatten och solceller för produktion av elektricitet. Därför kan vi förutsättningslöst komma med tekniska lösningar som passar bäst i varje situation.

Vi projekterar och levererar kompletta anläggningar där vi optimerar den tekniska lösningen med hänsyn till de praktiska och byggnadstekniska omständigheterna för att leverera de ekonomiskt bästa lösningarna.

Dessutom tycker vi att design är viktigt och att anläggningarna estetiskt och arkitektoniskt ska se bra ut.

Eftersom våra solpaneler har samma design, dimensioner och ramar är installationen lika för bägge typerna av paneler. Den enda skillnaden är att de kommer att anslutas med antingen rör eller kabel.

Vi kan installera våra paneler på alla typer av tak, fasader och även integrerade i glasfasader och glastak.