Vanliga frågor

Vi besvarar gärna dina frågor angående solvärme. Om du inte hittar svaret på din fråga så ta gärna kontakt med oss.

Maila din fråga

Vanliga frågor

 

Hur fungerar ett soluppvärmt varmvattensystem?

Solens värmeenergi tas effektivt upp av solfångarens absorbator (värmeväxlare) och via vattenslingor i absorbatorn förs värmen till en isolerad accumulatortank.

Varför fokusera på att leverera varmvatten istället för uppvärmning av huset?

Solenergin varierar under året – behovet av varmvatten är i stort sett konstant, däremot varierar behovet av uppvärmning.

För vilka andra användingsområden förutom bostäder är solfångare lämpliga?

Alla som använder mycket varmvatten, t.ex campingplatser och idrottsanläggningar. Solfångare passar också bra för uppvärmning av badbassänger och pooler.

Har vi tillräckligt med sol i Sverige?

Ja, det har vi! Ett hus tar ”emot” ca 50.000 kWh av ljusenergi per år. Det kan jämföras med omkring 8-12000 kWh som behövs för uppvärminingen. Tyvärr är dock solenergin som starkast (sommaren) när behovet är som minst.

Behöver inte solpaneler placeras i söderläge?

Nej, alla riktningar inom sydost – sydväst lämpar sig väl för solfångare. Taklutningen bör vara 20-60 grader.

Hur mycket energi kan en solvärmeanläggning producera?

Det är enkelt att göra ett system som kan producera cirka hälften av det varmvatten som går åt i ett hus under ett år. För ett genomsnittligt hus med ett varmvattenbehov av omkring 2.000 kWh eller 100 liter/dag vid 60C krävs en solpanel på 3 m2. Större ytor ger förstås mer , men det ekonomiska utbytet avtar med storleken. Gå in på ”testresultat och certifiering” för mer infomation för att se verkliga resultat.

Är era solfångare testade och godkända?

Clearline solfångare är testade och godkända både av både internationella testinstitut och SP vilket gör våra solfångaranläggningar bidragsberättigade. Gå in på ”på testresultat och certifiering” för mer information.

Hur kan man jämföra prestandan av olika solpaneler?

Två siffror behövs för att kunna jämföra prestandan av en solpanel, ”zero loss efficiency” (ju högre desto bättre) och värmeförlustkofficienten (ju lägre detso bättre). De här två talen används ofta för att beräkna den årliga energi som en solpanel producerar för en given yta.

Hur viktig är solpanelens effektivitet?

Väldigt liten. När ”bränslet” är gratis är effektiviteten av mindre betydelse. Vad som spelar roll är skillanden mellan kapitalkostnad och den energi som hämtas in, dvs vad man får tillbaka på investerade pengar.

Måste man koppla ihop kontrollpanelen med värmepannan?

Nej! Man löser detta genom att rörinstallationen kan göra så att värmepannan och solvärmesystemt fungerar i tandem utan komplexa och dyra kontrollsystem är nödvändiga.

Hur stora solvärmesystem kan ni göra?

Vi kan göra anläggningar som är mycket stora och t.ex dimensionerade för ett helt bostadshus.